Saturday, September 10, 2016

SELOS hindi ito karapatan. Ito ay emosyong kailan man ay di mo mapipigilan..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...