Sunday, August 14, 2016

Aanhin pa ang tiwala kung bawat hinala ay lagi na lang tumatama..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...