Wednesday, August 17, 2016

LOVE? Minsan nakakabulag.. Hindi natin nakikita ang MALI, Hanggang sa huli na ang LAHAT..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...