Wednesday, August 17, 2016

Ang tiwala parang pambura.. Pakonti ng pakonti ito tuwing nagkakamali ka..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...