Monday, August 15, 2016

Ang ahas hindi na sa gubat lang nakikita. Minsan nakakausap at parati mo pang kasama!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...