Sunday, August 14, 2016

Ang pag-ibig parang magic, hangga't hindi mo nakikita ang pandaraya. Patuloy kang maniniwala..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...