Monday, August 15, 2016

Dear Bagyo, Pag umalis ka ng bansa, pakisama na din ang feelings ko ha. Salamat..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...