Thursday, August 11, 2016

Ang sisipag naman magmahal ng mga tao ngayon. Pati mahal ng iba, mahal din nila..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...