Thursday, August 11, 2016

"KUNG KAYO, KAYO TALAGA!" Payo ng kaibigang nagsasawa na sa katangahan mo.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...