Saturday, August 13, 2016

Mas madaling patawarin ang taong umaamin kesa sa nahuli na nga sinungaling pa rin..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...