Saturday, August 13, 2016

Pag may mahal ka ipaglaban mo. Pag dalawa naman mahal mo paglabanin mo, matira matibay kamo.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...